SPECJALISTYCZNE ROBOTYINSTALACYJNO - INŻYNIERYJNE, MIKROTUNELING
SZYBKI KONTAKT

Sanimet - Krzysztof Grzywacz

ul. Kopalniana 10c

42-271 Częstochowa

NIP: 573-020-01-68

REGON: 002741999

MIKROTUNELING

SPECJALISTYCZNE ROBOTY INSTALACYJNO – INŻYNIERYJNE

Wykonujemy roboty instalacyjno – inżynieryjne w zakresie budowy rurociągów.
Specjalizujemy się w bezwykopowych technologiach budowy kanalizacji: mikrotunelingach, przewiertach, przeciskach.

Mikrotuneling jest szeroko stosowaną na całym świecie bezwykopową technologią budowy rurociągów, która niesie nowe możliwości rozbudowy infrastruktury podziemnej w terenach zurbanizowanych, przy istniejących zabudowach sieciowych, gdzie wykonanie robót tradycyjnymi metodami jest nieekonomiczne lub niemożliwe.

Zalety mikrotunelingu to:

  • zredukowanie robót ziemnych do wymaganego minimum
  • zredukowanie objazdów, korków i niszczenia nawierzchni
  • szybki czas realizacji
  • duża precyzja wykonania

Sanimet dysponuje 7 kompletami maszyn do mikrotunelingu w zakresie średnic Ø 1000 – Ø 4000 oraz zapleczem sprzętowym i potencjałem ludzkim, który gwarantuje profesjonalne i terminowe wykonanie robót. Oferujemy wykonanie robót przy użyciu własnych maszyn mikrotunelingowych z „głowicą otwartą” firmy Herrenknecht.

Zastosowanie tej technologii pozwoli na wykonanie przewiertów w krótkim czasie, z dużą dokładnością i możliwością korygowania i usuwania przeszkód na drodze mikrotunelingu na każdym etapie robót. Wykonujemy mikrotunelingi „po łuku” przy zastosowaniu żyrokompasu. Oferujemy wykonanie przepustów o przekroju skrzynkowym metodą mikrotunelingu