LinkedIn PL EN

Dotacje UE

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Z przyjemnością informujemy, że firma "SANIMET" Krzysztof Grzywacz uzyskała w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 dofinansowanie na realizację następującego projektu:


"Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa SANIMET Krzysztof Grzywacz
poprzez inwestycje w nowoczesne zaplecze techniczne."


wartość projektu 1 796 597,04 PLN
wartość dofinansowania 668 100,40 PLN


Z uzyskanego dofinansowania firma zakupiła następujący sprzęt:

  1. maszyna do mikrotunelingu Dn 600 z tarczą typu mix do gruntów heterogenicznych
  2. poszerzenie maszyny do mikrotunelingu Dn 800 do 1.110mm z tarczą typu mix do gruntów heterogenicznych
  3. tarcza wiertnicza typu mix do maszyny Dn 800 do gruntów heterogenicznych
  4. tarcza wiertnicza typu standard do maszyny Dn600

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie
www.rpo.slaskie.pl

Sanimet 2015 - Wszystkie prawa zastrzeżone