LinkedIn PL EN

Mikrotuneling

Mikrotuneling jest stosowaną na całym świecie bezwykopową technologią budowy rurociągów. Metoda ta daje nowe możliwości rozbudowy infrastruktury podziemnej w terenach zurbanizowanych, gdzie wykonanie robót tradycyjnymi metodami jest nieekonomiczne lub niemożliwe. Technologia ta jest bardzo dokładna i może być stosowana praktycznie w każdych warunkach gruntowych.

    Metoda mikrotunelowania posiada wiele zalet, a do najważniejszych należą:
  • redukcja obszaru robót ziemnych
  • bezpieczeństwo
  • precyzja
  • szybki czas realizacji
  • mała ingerencja w infrastrukturę i środowisko naturalne
  • możliwość zastosowania w każdych warunkach gruntowych

Mikrotuneling to zaawansowany technologicznie proces, polegający na drążeniu tunelu przy pomocy głowicy wiercącej. Do wykonania mikrotunelowania potrzebna jest komora startowa na początku odcinka zakładanego przewiertu, oraz komora odbiorcza na końcu tego odcinka. Maszyna jest wpychana w grunt za pomocą specjalnych siłowników, które znajdują się w komorze startowej. Przód urządzenia stanowi obracająca się głowica wiercąca, która kruszy przewiercaną formację na mniejsze kawałki, umożliwiając tym samym transport urobku za pomocą krążącej płuczki z głowicy do systemu oczyszczania, gdzie urobek zostaje odseparowany od płynu. Do precyzyjnego wykonania tunelu służy urządzenie składające się z lasera umieszczonego w komorze startowej i elektronicznej tarczy zamocowanej w maszynie wiercącej, następnie odczyt z tarczy jest przekazywany do kontenera sterowniczego. Proces mikrotunelowania jest ukończony w momencie wyjścia głowicy wiercącej w komorze odbiorczej.

Sanimet 2015 - Wszystkie prawa zastrzeżone